Privacy Verklaring

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij Sen en Zo

Sen en Zo waardeert het vertrouwen dat u in haar stelt en Sen en Zo zal daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Sen en Zo respecteert de privacy van haar klanten en gebruikers van haar websites, producten en diensten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft, wordt beschermd en vertrouwelijk wordt behandeld. Uitsluitend geautoriseerde personen binnen Sen en Zo hebben toegang tot de persoonsgegevens. Sen en Zo  neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Sen en Zo  via de contactgegevens die onderaan deze privacyverklaring staan.

Heeten, 25 MEI 2018

 

 

  1. PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Sen en Zo kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Sen en Zo of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Sen en Zo heeft achtergelaten.

Sen en Zo kan de volgende persoonsgegevens verwerken: Wat bewaar jij van klanten via de website

–             Uw naam

–             Uw telefoonnummer

–             Uw e-mailadres

Deze gegevens moeten verplicht (*) ingevoerd worden op de website, zodat wij er zeker van kunnen zijn dat wij de juiste gegevens hebben om u te kunnen bereiken.

Sen en Zo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website Sen en Zo maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen.

  1. WAAROM SEN EN ZO GEGEVENS NODIG HEEFT

Sen en Zo verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daarom verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden.

Daarnaast kan Sen en Zo uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van een opdracht/verkoop en/of u te informeren over wijzigingen van producten.

  1. HOE LANG SEN EN ZO GEGEVENS BEWAART

Sen en Zo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Indien er geen overeenkomst/verkoop met u tot stand komt worden u gegevens niet langer dan een jaar bewaard.

  1. DELEN MET ANDEREN

Sen en Zo verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor;

  • de uitvoering van een overeenkomst met u
  • of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
  1. IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Sen en Zo worden noodzakelijke/ functionele cookies geplaatst en worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvragen en gegevens die uw browser meestuurt, worden geregistreerd. Dit wordt gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Sen en Zo gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Deze gegevens bevatten geen informatie over u persoonlijk.

Wat wordt bijgehouden; hoeveel bezoekers, geografische herkomst, pagina’s, apparaten, verkeersbronnen, zoekmachines, landen en totalen, datum, views en views per bezoeker.

  1. GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@senenzio.nl

Sen en Zo zal zo snel mogelijk, zeker binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

 

Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Sen en Zo verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Sen en Zo op via

Info@senenzo.nl

Postadres onderaan deze pagina

  1. PRIVACY BELEID VAN DERDEN

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de websites van Sen en Zo zijn verbonden. Sen en Zo aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de wijze waarop deze derden omgaan met persoonsgegevens. Sen en Zo adviseert u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacy beleid op deze websites.

  1. WIJZIGINGEN IN DEZE PRIVACYVERKLARING

Wanneer onze online dienst wijzigt of wetgeving verandert, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn. Wij zullen ons best doen belangrijke wijzigingen ook apart aan te kondigen.

Sen en Zo is als volgt te bereiken:

Postadres:

Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel:

Telefoon:

E-mailadres: info@senenzo.nl

 

Bijlage geïntegreerde diensten op de website

Facebook

Automatische login en advertenties

Jouwstats

Automatische login

GoogleMaps

Automatische login